Biljettköp

Ett köp kan ångras fram tills att betalning har skett, efter betalning anses biljetten som köpt. En biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas därmed som köpt.

Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett.

Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. Biljetten är personlig men går att överlåta efter att vi har blivit informerade i god tid innan om vem som har köpt din plats.

SUB5 Racing & Event AB har rätten att makulera en order som görs om köparen inte lämnar korrekta eller fullständiga personuppgifter om sig själv.

Reklamation, ångerrätt och returer

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta oss på telefon 0725 89 99 50 eller via e-post info@sub5.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras.

Ångerrätten på de produkter vi säljer (ej evenemangsbiljetter) gäller i 14 dagar från det att du som köpare har mottagit varan, enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Om du vill ångra köpet och returnerar varan i oförändrat skick får du tillbaka köpesumman för varan, detta gäller ej om varan specialanpassats, ex. med broderi eller annat som gör att den inte längre är orginal.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Som exempel bör du aldrig montera en CO2-patron i en väst innan du sett att den passar.

Returkostnaden bekostas av kunden. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och SUB5 Racing & Event AB har rätt att vägra återbetalning

Leverans

Kontakta oss på förhand om du önskar att vi skickar er order för att kolla upp fraktkostnad. Beställningen skickas från oss senast 5 arbetsdagar efter att ordern mottagits. Vi använder oss i vanliga fall av PostNord eller DB Schenker. Om varan inte finns i lager kommer vi nästa vardag kontakta berörd distributör och beställa hem varorna. Leveranstid från distriburtören är normalt 5-10 arbersdagar, så länge produkterna finns i lager hos dem.
I det fall som produkterna inte finns i lager hos distributören, beställs produkterna från tillverkarna och för HitAir-produkter är leveranstiden då oftast 4 arbetsveckor, därtill tillkommer leverans från oss på ytterligare några dagar.

Betalningsalternativ

När betalningen har godkänts har du ingått i avtal med SUB5 Racing & Event AB. Vi kommer skicka ut ett bekräftelsemejl och uppdateringar på din beställning. Alla priser i webbshopen anges i svenska kronor (SEK) och moms ingår i alla priser.

Som kund kan du betala med bank, kort eller faktura. Du kan även dela upp din betalning. Hanteringen av betalningen sköts av Klarna.

Inställda evenemang

Om ett evenemang inte får tillräckligt många betalande deltagare för att gå runt, kan det komma att ställas in. Om detta skulle ske, kommer SUB5 Racing & Event AB att göra återköp av redan köpta biljetter.

Observera att inga avgifter eller övriga utgifter återbetalas till biljettköparen utan endast biljettpriset.

Force Majeure

För fall där ett evenemang inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/arenans/leverantörens kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan/leverantören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Sådana händelser kan exempelvis vara, men inte enbart, våldshandlingar (och risk för våld) av alla slag (t.ex. krig eller krigsliknande situationer), naturhändelser (t.ex. översvämningar, orkan), plötsliga skadegörande händelser (t.ex. eldsvåda eller skadegörelse på motorstadion), arbetskonflikter (strejk etc), myndighetsanknutna händelser (t.ex. lagändringar) och andra oförutsebara händelser.

Rätten till ändringar

SUB5 Racing & Event förbehåller sig rätten till att ändra de allmänna villkoren utan Kundens samtycke. Om dessa ändringar är till väsentlig nackdel för kunden, kommer kunden att informeras om ändringen.

SUB5 Racing & Event AB förbehåller sig rätten att ändra i produktbeskrivningar och priser om dessa är felaktiga. Prisändringar kan också bero på prisändringar som ligger utanför bolagets kontroll (t.ex. att kostnaden för att arrangera ett evenemang ökar).

Om priset ändras uppåt kommer de kunder som gjort köp utifrån det felaktiga priset få valet av återköp på biljetterna eller betala mellanskillnaden och därmed behålla sina biljetter. Om priset ändras neråt, kommer en återbetalning på mellanskillnaden att ske.

Kunduppgifter

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR.  Vi förbehåller oss rätten att lagra dina personuppgifter när du ingår i köpeavtal med oss. Det gör vi för att kunna fullfölja vårat uppdrag gentemot dig som kund. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter (Namn, Adress och epost) till tredje part.

Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

Sidan sub5.se använder cookies på webbplatsen, En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna snabbare och enligt dina inställningar. Vi använder inte cookies för att spara personlig information om dig.

Försäkring och ansvar

All körning på våra evenemang sker på egen risk. Du är själv skyldig att kontrollera vad som täcks i din försäkring. SUB5 Racing & Event AB kan ej hållas ansvariga för olyckor som sker på våra evenemang.

Ytterligare frågor

Har du frågor kan du kontakta oss på info@sub5.se eller använd vårt kontaktformulär.

[su_post field=”post_modified” before=”Senast ändrad: ” post_id=””]

Top